Eksekutif, Pengurusan Rantaian Bekalan (Petaling Jaya)

Job Description

Full-time

Job title: Executive, Supply Chain Management (Petaling Jaya)

Company:

Job description: perbelanjaan terhadap anggaran operasi untuk memastikan penggunaan sumber yang cekap »Menyelia pelaksanaan membekalkan rantai pengurusan … dan kawalan »Nilai membekalkan rantai kekurangan dan mencadangkan standard / amalan untuk memaksimumkan prestasi »Menyelaraskan membekalkan

Expected salary:

Location: Petaling Jaya, Selangor

Job date: Mon, 27 Apr 2020 22:08:22 GMT

This is a third party job posting. Click the button below to apply!

 • Date Posted
 • May 16, 2020 5:28 am
 • Applicants Applied
 • 0 Resumes Sent
 • Location
 • Job Title
 • Eksekutif, Pengurusan Rantaian Bekalan (Petaling Jaya)
 • Hours
 • Unknown
 • Salary
 • Experience
 • No Experience Required
Company Details