Pengurus, Rantaian Bekalan

Job Description

Full-time

Job title: Manager, Supply Chain

Company: Quantum

Job description: Sebagai ahli pasukan Sumber Strategik, pihak Bekalan Rantai Pengurus bertanggungjawab untuk membangun dan mengawasi pasukan … baru. Ini akan merangkumi banyak peranan rentas fungsi dalam Bekalan Rantai pasukan. Calon yang berjaya mestilah diri …

Expected salary:

Location: Kuala Lumpur

Job date: Wed, 22 Apr 2020 05:59:42 GMT

This is a third party job posting. Click the button below to apply!

 • Date Posted
 • May 20, 2020 3:16 am
 • Applicants Applied
 • 0 Resumes Sent
 • Location
 • Job Title
 • Pengurus, Rantaian Bekalan
 • Hours
 • Unknown
 • Salary
 • Experience
 • No Experience Required
Company Details